Kategorie:

Film korporacyjny – kilka porad dla początkującego twórcy

Film korporacyjny często jest uważany za pewien rodzaj reklamy. Jednak takie rozumienie tego pojęcia jest po prostu błędne.

Reklamy mają za zadanie zachęcać klientów do zakupu produktów i usług danej firmy. Filmy korporacyjne pełnią nieco inne funkcje.

Film korporacyjny ma oczywiście w pierwszym rzędzie promować korporację i budować jej pozytywny wizerunek, jednak robi to nieco inaczej, niż reklama. Prezentuje firmę „od kuchni”, skupiając się na kwestiach atmosfery i kultury organizacyjnej, jaka w niej panuje, jakości więzi między pracownikami, wyjaśnianiu wartości i misji, kierujących i organizujących całym życiem wewnętrznym promowanej filmem korporacyjnym firmy. Właśnie dlatego film korporacyjny bezpośrednio wiąże się z employer brandingiem, czyli kreowaniem wizerunku korporacji jako pracodawcy w określonej branży.

Filmy korporacyjne https://krakrafilms.com/film-korporacyjny/ mają jednak za zadanie nie tylko promować firmę pośród przyszłych pracowników, ale także pośród potencjalnych klientów i partnerów biznesowych. O ile reklama ma za zadanie promować produkty firmy, o tyle filmy korporacyjne mają za zadanie promować firmę jako taką. Przedstawiają więc promowane firmy jako atrakcyjne podmioty, twórców wysokiej jakości produktów i kreatorów wartości, którzy wnoszą w życie widza coś pozytywnego. Bez względu na to, czy widz ten ma być potencjalnym klientem, potencjalnym pracownikiem, czy może przyszłym partnerem biznesowym.

Aby stworzyć film korporacyjny, musisz zadbać zarówno o kwestie techniczne, jak i o scenariusz, który pozwoli Ci w atrakcyjny sposób opowiedzieć o Twoim kliencie.

Zacznij jednak od zdefiniowania celu, któremu ma służyć realizowany przez Ciebie film korporacyjny. Zupełnie inaczej realizuje się bowiem filmy korporacyjne, które mają za zadanie zachęcić wartościowych ludzi do ubiegania się o posadę w promowanej firmie, a zupełnie inaczej te filmy korporacyjne, które mają na celu promować idee i misję firmy na zewnątrz.

Kiedy będziesz już w stanie zdefiniować cel, jakiemu ma służyć Twój pierwszy film korporacyjny, wróć na naszą stronę. Skierujemy Cię wtedy do następnych lekcji na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.